1 აპრილიდან აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში დაიწყება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების უფასოდ დამუშავება

სიახლეების არქივი

ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრის საკონსულტაციო–საინფორმაციო სამსახურებში კონკურსის შესარჩევი ეტაპი დასრულდა...

2013-03-12

ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“–ს მიერ გამოცხადებულ საკონსულტაციო–საინფორმაციო სამსახურებში დასაქმების მსურველთა კონკურსში განცხადებების მიღება მიმდინარე წლის 11 მარტს დასრულდა. შემოსული დოკუმენტაციების მიხედვით  კონკურსში მონაწილეობაზე სურვილი 188 კონკურსანტმა გამოთქვა, აქედან საკონკურსო კომისიამ საკვალიფიკაციო მონაცემების მიხედვით 134 კონკურსანტი შეარჩია....

ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების პროგრამა გრძელდება...

2013-03-12

ქედის მუნიციპალიტეტის მახუნცეთის თემში გაიმართა მორიგი შეხვედრა ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრისა“ და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების განხრით. წარმოდგენილი თემები: 1) ფურის სარძეო პროდუქტიულობაზე მოქმედი ფაქტორები;                                                                       

კონკურსში გამარჯვებულმა სპეციალისტებმა გადამზადების კურსები გაიარეს...

2013-03-11

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერების კონკურსში გამარჯვებულმა 17–მა სპეციალისტმა კახეთში, სოფ. ტიბაანში  მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხელოვნური განაყოფირების სპეციალისტთა გადამზადების ცენტრში 5 დღიანი ტრენინგი გაიარეს. გადამზადებული სპეციალისტები დასაქმდებიან ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“–ს ფურის ხელოვნური განაყოფიერების სადგურებში...

ფურის ხელოვნური განაყოფიერების პროგრამით კიდევ ორი ხბო შეგვემატა...

2013-03-11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაპრეშუმში ამირან ხუნდაძის ოჯახში მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხელოვნური განაყოფირების პროგრამის ფარგლებში 35 კგ და 37 კგ–იანი დეკეული და მოზვერი დაიბადა.  

ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების პროგრამა გრძელდება...

2013-03-07

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დაბა მახინჯაურში გაიმართა მორიგი შეხვედრა ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრისა“ და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების განხრით. წარმოდგენილი თემები: 1. საქართველოში მეცხოველეობის არსებული მდგომარეობა და განვითარების ტენდენციები; 2. ცხოველთა ინვაზური დავადებები (ფასციოლოზი, დიქთიოკაულოზი)...

ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების პროგრამა გრძელდება...

2013-03-05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ქაქუთის თემში გაიმართა მორიგი შეხვედრა ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრისა“ და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების განხრით. წარმოდგენილი თემები: 1. მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერებისათვის საჭირო ტექნიკა და ტექნიკური საშუალებანი;

კონკურსის შედეგად შერჩეული პირები სასწავლო–სატრენინგო კურსის გასავლელად გაემგზავრნენ...

2013-03-01

ა(ა)იპ ,,აგროსერვის ცენტრის’’ მსხვიფეხა რქოსანი პირუტყვის ხელოვნური  განაყოფიერების სასწავლო კურსის (ტრეინინგი) მონაწილეთა შერჩევის  გავლის შემდეგ შერჩეული კანდიდატები ერთკვირიანი სასწავლო პროგრამით კახეთში, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტიბაანში ხელოვნური განაყოფიერების სპეციალისტების მოსამზადებელ ცენტრში გაემგზავრნენ.

ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრის საკონსულტაციო–საინფორმაციო სამსახურებში კონკურსი გამოცხადდა...

2013-02-28

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის –,,აგროსერვის ცენტრის’’ საკონსულტაციო–საინფორმაციო სამსახურებში ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად...

ხეხილოვნებისა და ვაზის სანერგე მეურნეობის ქვეშ ნიადაგის ძირითადი დამუშავება (პლანტაჟი)...

2013-02-15

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გვარა–ხუცუბნის ტერიტორიაზე ხეხილოვნებისა და ვაზის სადედე, სადემონსტრაციო–საკოლექციო სანერგე მეურნეობის მოსაწყობად ქობულეთი–ოზურგეთის ცენტრალური გზის მარჯვენა მხარეს 3,7 ჰა ფართობზე ჩატარდა ნიადაგის მოხვნა 45-60 სმ სიღრმეზე. დაპლანტაჟებული ტერიტორია გაიწმინდა ჩაისა და სხვა მცენარეების ფესვებისა და ნარჩენებისაგან. ტერიტორია...

ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების პროგრამა გრძელდება...

2013-02-12

ხულოს მუნიციპალიტეტში გაიმართა მორიგი შეხვედრა ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრისა“ და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების განხრით. წარმოდგენილი თემები: 1.შინაური პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერება (დათესლვა) და მისი უპირატესობა; 2. ინფექციური, არაგადამდებიდა ინვაზიური...

საგურამოს ვაზისა და ხეხილოვნების სარგავი მასალის ეროვნული ცენტრის დირექტორის სტუმრობა...

2013-02-09

საგურამოს ვაზისა და ხეხილოვნების სარგავი მასალის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ბატონი ლევან უჯმაჯურიძე აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრს“ სტუმრობდა. ვიზიტის ფარგლებში გაეცნო ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“–ს სანერგე მეურნეობებში არსებულ მდგომარეობას და განვითარების პერსპექტივებს. გვარა–ხუცუბნის ხეხილოვნებისა და ვაზის...

ა(ა)იპ აგრსერვის ცენტრის“ სანერგე მეურნეობების მოწყობის თაობაზე შექმნილი კომისიის დასკვნის განხილვა...

2013-02-08

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ავთანდილ მესხიძესთან (კომისიის თავმჯდომარე) გაიმართა კომისიის შემადგენლობის შეკრება და წარმოდგენილი მასალების განხილვა, სადაც აღნიშნულია, რომ დაბა ჩაქვში და სოფელ გვარა–ხუცუბნის ტერიტორიებზე შერჩეული ფართობები ციტრუსოვნებისა და ხეხილოვანი კულტურებისათვის სადედე, სადემონსტრაციო–საკოლექციო...

ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების პროგრამა გრძელდება...

2013-02-07

შუახევის მუნიციპალიტეტში გაიმართა მორიგი შეხვედრა ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრისა“ და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების განხრით. წარმოდგენილი თემები: 1 . მეცხოველეობაში არსებული დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით ჩასატარებელი პროფილაქტიკური ღონისძიებები; 2 . პირუტყვის კვება...

ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების პროგრამა გრძელდება...

2013-02-05

ქედის მუნიციპალიტეტში გაიმართა მორიგი შეხვედრა ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრისა“ და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების განხრით. წარმოდგენილი თემები: 1.      ფურის წველადობაზე მოქმედი ფაქტორები; 2. ცხოველთა ინვაზიური დაავადებები, არსებული მდგომარეობა და...

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერების სასწავლო კურსის (ტრეინინგი) მონაწილეთა შერჩევა...

2013-02-05

გ  ა  ნ  ც  ხ  ა  დ  ე  ბ  ა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ,,აგროსერვის ცენტრის’’ მსხვიფეხა რქოსანი პირუტყვის ხელოვნური  განაყოფიერების სასწავლო კურსის (ტრეინინგი) მონაწილეთა შერჩევის  გავლის წესის შესახებ ,,არასამეწარმეო (არაკომერციული)...

აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელმძღვანელობის სტუმრობა სანერგე მეურნეობებში...

2013-02-02

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბატონი ზაურ ფუტკარაძე, მინისტრის მოადგილეები და სამინისტროს სხვა ხელმძღვანელ პირებთან და ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრის“ ხელმძღვანელობასთან ერთად გაეცნენ ჩაქვის ციტრუსოვანთა სადედე, საკოლექციო–სადემონსტრაციო სანერგე მეურნეობის საქმიანობას. განისაზღვარა მანდარინის, ფორთოხლის, ლიმონის და სხვა სუბტროპიკული...

ვიზიტი ხეხილისა და სარგავი მასალების ეროვნულ ცენტრში...

2013-02-01

ხეხილოვნებისა და ვაზის სანერგე მეურნეობის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის დონეზე მოწყობის, განვითარებისა და გამოცდილების გაზიარების მიზნით საგურამოში ვაზისა და ხეხილოვნების, სარგავი მასალების წარმოების ეროვნულ ცენტრს სტუმრობდა ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრის“ ხელმძღვანელობა. შეხვედრის დროს გაეცნენ სანრგე მეურნეობის საქმიანობას, პრაქტიკულ გამოცდილებას,...

ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრმა“ შეაჯამა 2012 წელს გაწეული მუშაობა...

2013-01-30

ა(ა)იპ „აგრსერვის ცენტრმა“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარუდგინა 2012 წლის მუშაობის შედეგები. ანგარიშში აღნიშნულია ციტრუსოვანთა, ხეხილოვანთა და ვაზის სადედე, სადემონსტრაციო–საკოლექციო სანერგე მეურნეობების მოწყობისა და მათი შემდგომი განვითარების მნიშვნელობა, ასევე განხილულია ფურის ხელოვნური განაყოფიერების პროგრამის...

ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების პროგრამა გრძელდება...

2013-01-29

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში გაიმართა მორიგი შეხვედრა ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრისა“ და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების განხრით. წარმოდგენილი თემები: მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერებისათვის საჭირო ტექნიკა და ტექნიკური საშუალებანი; ცხოველთა...

აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2013 წლის მიზნობრივი პროგრამების საჯარო განხილვა...

2013-01-29

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ  გამართა 2013 წლის მიზნობრივი პროგრამების საჯარო განხილვა.  შეხვედრას უძღვებოდა აჭარის  სოფლის მეურნეობის მინისტრი ზაურ ფუტკარაძე. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრის“, ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ხელმძღვანელი პირები,...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 »