აგროსერვის ცენტრში "განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიები" საგრანტო პროგრამა ხორციელდება. განაცხადების მიღება იწარმოებს 2023 წლის 1 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით.

სიახლეების არქივი

ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების პროგრამა გრძელდება...

2013-02-12

ხულოს მუნიციპალიტეტში გაიმართა მორიგი შეხვედრა ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრისა“ და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების განხრით. წარმოდგენილი თემები: 1.შინაური პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერება (დათესლვა) და მისი უპირატესობა; 2. ინფექციური, არაგადამდებიდა ინვაზიური...

საგურამოს ვაზისა და ხეხილოვნების სარგავი მასალის ეროვნული ცენტრის დირექტორის სტუმრობა...

2013-02-09

საგურამოს ვაზისა და ხეხილოვნების სარგავი მასალის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ბატონი ლევან უჯმაჯურიძე აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრს“ სტუმრობდა. ვიზიტის ფარგლებში გაეცნო ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“–ს სანერგე მეურნეობებში არსებულ მდგომარეობას და განვითარების პერსპექტივებს. გვარა–ხუცუბნის ხეხილოვნებისა და ვაზის...

ა(ა)იპ აგრსერვის ცენტრის“ სანერგე მეურნეობების მოწყობის თაობაზე შექმნილი კომისიის დასკვნის განხილვა...

2013-02-08

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ავთანდილ მესხიძესთან (კომისიის თავმჯდომარე) გაიმართა კომისიის შემადგენლობის შეკრება და წარმოდგენილი მასალების განხილვა, სადაც აღნიშნულია, რომ დაბა ჩაქვში და სოფელ გვარა–ხუცუბნის ტერიტორიებზე შერჩეული ფართობები ციტრუსოვნებისა და ხეხილოვანი კულტურებისათვის სადედე, სადემონსტრაციო–საკოლექციო...

ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების პროგრამა გრძელდება...

2013-02-07

შუახევის მუნიციპალიტეტში გაიმართა მორიგი შეხვედრა ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრისა“ და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების განხრით. წარმოდგენილი თემები: 1 . მეცხოველეობაში არსებული დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით ჩასატარებელი პროფილაქტიკური ღონისძიებები; 2 . პირუტყვის კვება...

ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების პროგრამა გრძელდება...

2013-02-05

ქედის მუნიციპალიტეტში გაიმართა მორიგი შეხვედრა ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრისა“ და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების განხრით. წარმოდგენილი თემები: 1.      ფურის წველადობაზე მოქმედი ფაქტორები; 2. ცხოველთა ინვაზიური დაავადებები, არსებული მდგომარეობა და...

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერების სასწავლო კურსის (ტრეინინგი) მონაწილეთა შერჩევა...

2013-02-05

გ  ა  ნ  ც  ხ  ა  დ  ე  ბ  ა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ,,აგროსერვის ცენტრის’’ მსხვიფეხა რქოსანი პირუტყვის ხელოვნური  განაყოფიერების სასწავლო კურსის (ტრეინინგი) მონაწილეთა შერჩევის  გავლის წესის შესახებ ,,არასამეწარმეო (არაკომერციული)...

აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელმძღვანელობის სტუმრობა სანერგე მეურნეობებში...

2013-02-02

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბატონი ზაურ ფუტკარაძე, მინისტრის მოადგილეები და სამინისტროს სხვა ხელმძღვანელ პირებთან და ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრის“ ხელმძღვანელობასთან ერთად გაეცნენ ჩაქვის ციტრუსოვანთა სადედე, საკოლექციო–სადემონსტრაციო სანერგე მეურნეობის საქმიანობას. განისაზღვარა მანდარინის, ფორთოხლის, ლიმონის და სხვა სუბტროპიკული...

ვიზიტი ხეხილისა და სარგავი მასალების ეროვნულ ცენტრში...

2013-02-01

ხეხილოვნებისა და ვაზის სანერგე მეურნეობის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის დონეზე მოწყობის, განვითარებისა და გამოცდილების გაზიარების მიზნით საგურამოში ვაზისა და ხეხილოვნების, სარგავი მასალების წარმოების ეროვნულ ცენტრს სტუმრობდა ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრის“ ხელმძღვანელობა. შეხვედრის დროს გაეცნენ სანრგე მეურნეობის საქმიანობას, პრაქტიკულ გამოცდილებას,...

ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრმა“ შეაჯამა 2012 წელს გაწეული მუშაობა...

2013-01-30

ა(ა)იპ „აგრსერვის ცენტრმა“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარუდგინა 2012 წლის მუშაობის შედეგები. ანგარიშში აღნიშნულია ციტრუსოვანთა, ხეხილოვანთა და ვაზის სადედე, სადემონსტრაციო–საკოლექციო სანერგე მეურნეობების მოწყობისა და მათი შემდგომი განვითარების მნიშვნელობა, ასევე განხილულია ფურის ხელოვნური განაყოფიერების პროგრამის...

ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების პროგრამა გრძელდება...

2013-01-29

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში გაიმართა მორიგი შეხვედრა ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრისა“ და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების განხრით. წარმოდგენილი თემები: მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერებისათვის საჭირო ტექნიკა და ტექნიკური საშუალებანი; ცხოველთა...

აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2013 წლის მიზნობრივი პროგრამების საჯარო განხილვა...

2013-01-29

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ  გამართა 2013 წლის მიზნობრივი პროგრამების საჯარო განხილვა.  შეხვედრას უძღვებოდა აჭარის  სოფლის მეურნეობის მინისტრი ზაურ ფუტკარაძე. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრის“, ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ხელმძღვანელი პირები,...

ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების პროგრამა გრძელდება...

2013-01-18

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში გაიმართა მორიგი შეხვედრა ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრისა“ და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე ფერმერთა სწავლება–კონსულტირების განხრით. წარმოდგენილი თემები: საქართველოში მეცხოველეობის არსებული მდგომარეობა და განვითარების ტენდენციები; ცხოვველთა ინვაზური დავადებები (ფასციოლოზი, დიქთიოკაულოზი)...

ფურის ხელოვნური განაყოფიერების პროგრამის პირველი შედეგი...

2013-01-15

ხელოვნური განაყოფიერების პროგრამის ფარგლებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში მიღებული იქნა პირველი შედეგი და დაიბადა  22 კილოგრამის წონის ხბო. აღნიშნულ პროგრამას ახორციელებს ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“ გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP)-ის მხარდაჭერით. პროგრამის მიზანია ამერიკისა და ევროპის ქვეყნებიდან შემოტანილი სათესლე მასალით ადგილობრივი ჯიშების გაუმჯობესება...

ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრის“ ტექნიკური ბაზის განახლება...

2013-01-11

სანერგე მეურნეობებში აგროტექნიკური ღონისძიებების დროულად და მაღალტექნოლოგიურ დონეზე ჩატარების მიზნით შეძენილი იქნა შესაბამისი ტექნიკა და მანქანა–იარაღები.

შეიქმნა კომისია სანერგე მეურნეობების შემდგომი ფუნქციონირების განსაზღვრის თაობაზე...

2013-01-04

ციტრუსების, ხეხილოვნებისა და ვაზის სადედე, სადემონსტრაციო–საკოლექციო სანერგე მეურნეობის შექმნისა და მათი შემდგომი ფუნქციონირების თაობაზე შეიქმნა სპეციალური კომისია საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლების, დარგის მეცნიერებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მონაწილეობით.

2013 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა...

2012-12-06

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის და ბათუ­მის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ორგანიზებით გაი­მარ­თა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  2013 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა ადგილობრივი ხელისუფლების, თვითმმართველო­ბის წარმომადგენ­ლებსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის. შეხვედრის მიზანი იყო სამოქალაქო საზოგადოების...

საქართველოს სოფლის მეურნეობის კორპორაციის საჩუქარი...

2012-11-22

საქართველოს სოფლის მეურნეობის კორპორაციამ ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრს“ საჩუქრად 400 ძირი იაპონური ჯიშის (Okitsu - 100, Ueno - 100, Nichinan No:1 - 100 და Miyagava - 100) ძირი ციტრუსის ნერგი გადასცა. აღნიშნული ნერგები გაადგილებული იქნა აგროსერვის ცენტრის ჩაქვის ციტრუსის სანერგე–სადედე–სადემონსტრაციო მეურნეობაში.

გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელობის სტუმრობა ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრში...

2012-10-10

2010 წლის 10 ოქტომბერს ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრს სტუმრობდა გაეროს განვითარების პროგრამის კოორდინატორები 11 ქვეყნიდან, გაეროს განვითარების პროგრამის ბრატისლავას ოფისის ხელმძღვანელობა (ვინც კურირებენ მთლიანად აღმოსავლეთ ევროპისა და დსთ–ს ქვეყნებში მიმდინარე პროექტებს), ასევე ფინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლობა, სტუმრები ეწვიენ ჩაქვში მდებარე...

მსხ. რქოსანი პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერება...

2012-09-06

გრძელდება ხელოვნური განაყოფიერების პროგრამა რაც ხელს შეუწყოფს მსხ. რქოსანი პირუტყვის ჯიშთგანახლებას რეგიონში, რის შედეგადაც ჩვენი ფერმერები მიიღებენ მაღალპროდუქტიულ საქონელს და გაუმჯობესდება მათი ეკონომიური მდგომარეობა. დღეისათვის აჭარის მასშტაბით, პროგრამის ფარგლებში ხელოვნურად განაყოფიერებულია 96 სული ძროხა.

სარწყავი სისტემა ჩაქვის სადემონსტრაციო ნაკვეთში...

2012-09-03

ჩაქვის სადემონსტრაციო ნაკვეთში დასრულდა სარწყავი სისტემის მოწყობა, რომლითაც მოხდება ნაკვეთში გაადგილებული ციტრუსის ნერგების მორწყვა და მინერალური სასუქებით კვება.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 »