1 აპრილიდან აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში დაიწყება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების უფასოდ დამუშავება

ფერმერის 5 წუთი


ბოლოკი

ცოფი

ძაღლის ჭირი

მეღვინეობის ისტორია

ნიახური

ქინძი

თევზის დაავადებები

წიწაკა

ფუტკრის რძე