1 აპრილიდან აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში დაიწყება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების უფასოდ დამუშავება

სხვადასხვა

საქართველოს სანერგე მეურნეობები:

 

კატეგორია: მარწყვი სან-ანდრეასი, სანერგე მეურნეობა

დასახელება:კოოპერატივი დკ-ქოლგა

წარმოება: 250 000-300 000 ძირი

ფასი: 0,80 ლარი - 1 ლარამდე

მისამართი: სენაკი, სოფ.ნოსირი

ტელ: +995 591 40 18 26 დავით კუჭუხიძე

 

კატეგორია: სანერგე მეურნეობა ანაკლიური თხილი, ტრიფოლიატი ღობისათვის

დასახელება: შპს ქართული ფერმერული ჰოლდინგი

წარმოება: 15000 ცალი

ფასი:  ანაკლიური თხილი-1 წლიანი-1,6 ლარი; 3 წლიანი-2,50 ლარი;  ტრიფოლიატი ღობისათვის - 0,15-0,20 ლარი

მისამართი: ხობი, სოფ.საგვიჩიო

ტელ: +995 599 14 96 78 ოთარ ტიკაძე

 

 

კატეგორია: სანერგე მეურნეობა

დასახელება: ი/მ ზაზა ხარჩილავა

წარმოება: ანაკლიური თხილი 1 წლიანი- 100 000 ცალი; ანაკლიური თხილი 2 წლიანი- 60 000,  ხურმა ჰაჩია- 25 000 ცალი; კარალიოკი შავგულა- 4000 ცალი, კარალიოკი ჩინებული- 3000ცალი; ფეიჰოა-4000; კივი ჰაივარდი-3000ცალი; კაკალი ჩანდლერი - 7000ცალი; კაკალი პეკანი-4000ცალი, ტყემალი მარაბელი-10 000 ცალი, ალუჩა- 4000ცალი; ატამი სხვადასხვა -1000 ცალი; დაფნა-25000, ჟოლო-120000 ცალი, უეკლო მაყვალი-50 000 ცალი; მანდარინი -10000 ცალი, ლიმონი-5000 ცალი; ალვის ხე- 5000 ცალი.

ფასი:  ანაკლიური თხილი-1 წლიანი-1,6 ლარი; ანაკლიური თხილი 2 წლიანი- 2  ლარი; ხურმა ჰაჩია-5 ლარი; კარალიოკი შავგულა-5ლარი; კარალიოკი ჩინებული-5 ლარი, ფეიჰოა-4 ლარი; კივი ჰაივარდი-5-7 ლარი; კაკალი ჩანდლერი-15 ლარი; კაკალი პეკანი-5ლარი; ტყემალი მარაბელი-5 ლარი, ალუჩა-5 ლარი; ატამი-5 ლარი; დაფნა-0,70-1 ლარი; ჟოლო- 1,5 ლარი, უეკლო მაყვალი -2 ლარი; მანდარინი-2,5 ლარი; ლიმონი - 2,5 ლარი; ალვის ხე-2 ლარი

მისამართი: სენაკი, ნოსირი

ტელ: +995 599 18 65 07 ზაზა ხარჩილავა

 

 

 

კატეგორია: სანერგე მეურნეობა, თხილი-  ანაკლიური, გულშიშველა, შველისყურა

დასახელება: შპს აგრარული უნივერსიტეტის საცდელი ბაზები

წარმოება: ანაკლიური, გულშიშველა, შველისყურა თხილი 1 წლიანი- 50 000 ცალი;

ფასი:  1,80 ლარი

მისამართი: თბილისი

ტელ: +995 595 69 09 86 თემურ გოგორიშვილი