"სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა" - განაცხადების მიღება გაგრძელდა მიმდინარე წლის 9 სექტემბრამდე.

ვაკანსიები

ამ მომენტისთვის ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრს აქტიური ვაკანსია არ გააჩნია