1 აპრილიდან აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში დაიწყება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების უფასოდ დამუშავება

აგრო-სიუჯეტები

ქართული თაფლი ევროპული სტანდარტით
კალმახის მოშენება
კალმახის გამოზრდა
ლურჯი მოცვის მოშენება
ლურჯი მოცვის მოვლა
ფუტკრის სკა
 1 2 3 4 5 6 »