აგროსერვის ცენტრში "განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიები" საგრანტო პროგრამა ხორციელდება. განაცხადების მიღება იწარმოებს 2023 წლის 1 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით.

აგრო-სიუჯეტები

კივის ნერგების მოვლა
კივის ნერგების გასხვლა
კივის ნაყოფის შენახვა ტრანსპორტირება
ფეიხოას მოვლა
თხილის მოყვანა
ნიადაგის თესვის თანამედროვე მეთოდები
« 1 2 3 4 5 6 »