1 აპრილიდან აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში დაიწყება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების უფასოდ დამუშავება

აგრო-სიუჯეტები

კივის ნერგების მოვლა
კივის ნერგების გასხვლა
კივის ნაყოფის შენახვა ტრანსპორტირება
ფეიხოას მოვლა
თხილის მოყვანა
ნიადაგის თესვის თანამედროვე მეთოდები
« 1 2 3 4 5 6 »