1 აპრილიდან აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში დაიწყება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების უფასოდ დამუშავება

აგრო-სიუჯეტები

ქართული თაფლი
ციტრუსოვანთა მოშენება
მანდარინის მოვლა
ფორთოხლის მოვლა
ლიმონის მოვლა
ყურძნის სასუფრე ჯიშების მოვლა
« 1 2 3 4 5 6 »