1 აპრილიდან აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში დაიწყება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების უფასოდ დამუშავება

აგრო-რჩევები

ალტერნატიული მრავალწლოვანი კულტურები
ინკუბატორის სარგებელი
ჟოლოს მოყვანა და სარგებელი
თხილის გაშენება და სარგებელი
სამკურნალო მცენარეების სარგებელი.
მესაქონლეობის გაზრდილი სარგებელი
« 1 2 3 4 5 6 7 »