აგროსერვის ცენტრში "განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიები" საგრანტო პროგრამა ხორციელდება. განაცხადების მიღება იწარმოებს 2023 წლის 1 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით.

აგრო-რჩევები

კოოპერატივის ეკონომიური სარგებელი
წვეთოვანი რწყვის სარგებელი
სასუქების გამოყენება და სარგებელი
პესტიციდების გამოყენება და სარგებელი
სანერგე მეურნეობები აჭარაში
მექანიზაციის თანამედროვე საშუალებები და მათი გამოყენება
« 1 2 3 4 5 6 7 »