1 აპრილიდან აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში დაიწყება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების უფასოდ დამუშავება

აგრო-რჩევები

კოოპერატივის ეკონომიური სარგებელი
წვეთოვანი რწყვის სარგებელი
სასუქების გამოყენება და სარგებელი
პესტიციდების გამოყენება და სარგებელი
სანერგე მეურნეობები აჭარაში
მექანიზაციის თანამედროვე საშუალებები და მათი გამოყენება
« 1 2 3 4 5 6 7 »