1 აპრილიდან აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში დაიწყება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების უფასოდ დამუშავება

აგრო-რჩევები

ქლიავი
სუფრის ყურძენი
მრავალწლიანი კულტურების გაშენება და სარგებელი
ერთწლოვანი კულტურების გაშნება და სარგებელი
სალათის ფოთოლი
ბალახის ინტენსიური წარმოება
« 1 2 3 4 5 6 7 »