1 აპრილიდან აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში დაიწყება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების უფასოდ დამუშავება

შუახევში მტაცებლები პირუტყვს აზიანებენ

დღვანის თემში მგლებმა მსხვილი რქოსანი პირუტყვი დააზიანეს.  როგორ შუახევიდან იტყობინებიან ბოლო დროს გახშირდა მტაცებლებისგან შინაური ცხოველებზე თავდასხმის ფაქტები, როგორც სამთო იალაღებზე,  ისე ბარში არსებულ საძოვრებზე. შუახევის მოსახლეობა შველას მთავრობისგან ითხოვს.