ბათუმის საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახური აგრძელებს პროდუქციის ფასების მონიტორინგს

ბათუმის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის თანამშრომლები უკვე მესამე კვირაა ბაზარზე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების პროდუქტების ფასების მონიტორინგს აწარმობენ. 90-მდე დასახელების პროდუქტის ფასები სპეციალურ ცხრილშია მოთავსებული, რომელსაც "აგროსერვის ცენტრი"- სპეციალისტები ორგანიზაციის ვებგვერდზე ყოველკვირეულად ანთავსებენ. ამ კვირის ფასები იხილეთ თანდართულ ფაილში.

პროდუქციის საბაზრო ფასები