"სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა" - განაცხადების მიღება გაგრძელდა მიმდინარე წლის 9 სექტემბრამდე.

"მწვანე საგრანტო პროგრამა"

აგროსერვის ცენტრში „მწვანე საგრანტო პროგრამა“ ხორციელდება.

„მწვანე საგრანტო პროგრამის  პრეზენტაციის მიზნით აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის დირექტორი რაულ თავართქილაძე და დირექტორის მოადგილე იოსებ აბულაძე ქედისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში,  მერიის ხელმძვანელ პირებს და ადმინისტრაციული ერთეულების წარმომადგენლებს შეხვდნენ.

“მწვანე საგრანტო პროგრამა” ხორციელდება ევროკავშირის (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით „სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის“ (ENPARD) ფარგლებში.

პროგრამა ხორციელდება  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ქედისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში.

გრანტის მოცულობა შეადგენს მზის ფოტოვოლტური სისტემის მთლიანი ღირებულების 90%-ს, მაგრამ არაუმეტეს 8 000 ლარს, ხოლო ბენეფიციარის თანამონაწილეობა შეადგენს, მზის ფოტოვოლტური სისტემის საერთო ღირებულების არანაკლებ 10%-ს.

განაცხადი და თანმდევი დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ ელექტრონულად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებგვერდის მეშვეობით. www.moap.gov.ge

განაცხადის მიღება იწარმოებს 27 ივნისიდან 11 ივლისის ჩათვლით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებგვერდის მეშვეობით. www.moap.gov.ge დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ვებ გვერდზე    www.agrosc.ge

ცხელი ხაზი  0422 276465