მზის პანელებზე წვდომის ხელშეწყობა

საგრანტო პროგრამა - "სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა"